Ik werk als coach, procesbegeleider en trainer vanuit 3 kernprincipes:

  • Ik ben OK, jij bent OK (Eric Berne, grondlegger van de Transactionele Analyse). Vertaald naar het coachings- of veranderproces betekent dit: wij hebben evenveel verantwoordelijkheid en kundigheid in het verander- of coachingsproces, alleen onze rollen in dat proces verschillen.
  • Just enough, just in time, just for you. Dat betekent geen eindeloze trajecten maar korte en effectieve interventies, op maat gemaakt voor jou of je organisatie.
  • Focusend luisteren. Als coach zie ik het als mijn taak om je te helpen beter naar jezelf te luisteren. Heel veel antwoorden zijn namelijk in jezelf te vinden met behulp van een beetje speciale aandacht, die van het Focusen.

Individuele coaching bij grote en kleine levensvragen,
werk en functioneren

Coaching is een bijzonder leerproces. Gezamenlijk exploreren jij en ik de kanten van jouw persoonlijkheid die je belemmeren om succesvoller te zijn. In de coachingsrelatie ervaar je wat je ervoor nodig hebt om te veranderen. Je krijgt namelijk meteen feedback over hoe jouw gedrag op mij overkomt, niet alleen als coach maar ook als mens. Dat levert een unieke spiegel die met name veel leidinggevenden vanwege hun positie moeten ontberen. Een coachingstraject verloopt meestal zo:

Vaststellen van de coachingsvraag in kennismakingsgesprek en/of driehoeksgesprek met leidinggevende, coachee, coach.

Analyseren van specifieke situaties; bewust worden van gedrag, gevoelens, drijfveren en onderliggende patronen; reflecteren en opties onderzoeken. Gestructureerde praktijkoefeningen. Feedback vragen aan vertrouwde anderen. Hier-en-nu feedback van de coach krijgen.

Herbeslissen – de patronen veranderen waar nodig, door nieuwe besluiten te nemen. Als gevolg daarvan: met ander gedrag experimenteren.

Reflecteren op de resultaten van gedragsexperimenten en eventueel bijsturen.

Losse eindjes afhechten. Toetsen of doelstellingen behaald zijn en afronden.

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse is mijn belangrijkste werkmethode. TA is een krachtige, diepgravende en toch toegankelijke sociaal-psychologische methodiek, ontwikkeld door Eric Berne en vele anderen. Doelstelling van de TA is het vergroten van persoonlijke autonomie met behoud of verbetering van relatie.

 

Uitgangspunt van de TA is dat wij ons leven leiden op basis van besluiten die we zelf genomen hebben over onszelf en onze plek in de wereld. Deze besluiten namen we al op jonge leeftijd; ze zijn intussen onbewust geworden, maar hebben daardoor des te meer invloed op ons huidige handelen. Wanneer wij ons van die besluiten bewust worden, kunnen wij ze herzien en nieuwe besluiten nemen die ons ondersteunen in ons leven nu. Zo kunnen we effectiever gedrag inzetten om onze doelen te bereiken. Geen tips of tricks, maar werkelijke verandering op persoonlijk niveau geïntegreerd in ons denken en voelen. Voor mij als ontwikkelaar van mensen is TA de belichaming van Persoonlijk Leiderschap.

1- of 2-daagse Transformation Game – jouw Groeiversneller

Speel het Transformatiespel en ga met jouw leervraag aan de slag in 1 intensieve dag van persoonlijk leren en coachen; ontdek waarom het die naam verdient! Onder begeleiding van Nathalie en met maximaal 3 deelnemers haal je het meeste leerrendement uit 1 dag.

icon2_Tekengebied 1

Je krijgt verrassende inzichten en feedback vanuit onverwachte hoek

icon1_Tekengebied 1

Je wordt je bewust van je patronen, talenten en je ongekende vermogens

icon3_Tekengebied 1

Je vindt nieuwe perspectieven voor versnelde ontwikkeling

Verdere maatwerktrajecten

  • Gispen Executive Coaching – een intensief verandertraject van 6 maanden tot 1 jaar waarin je je gedragspatronen onderzoekt en verandert m.b.v. de Transactionele Analyse.
  • Trainingen – Diverse maatwerktrajecten o.h.g.v. Persoonlijk Leiderschap  |  People skills  Management Development   | Communicatie & samenwerken  |   Beïnvloeding  Teamcoaching  |   Intervisiebegeleiding  |   Persoonlijke effectiviteit
  • Projecten – Teambegeleiding Innovam  Docent Leadership & Personal Development Nyenrode  Docent en intervisiebegeleiding in diverse Nyenrode-programma’s  |  Coach in het TIAS-Randstad HPBP traject  |  Coach en teamcoach in diverse TIAS EMBA programma’s  Management Development traject Transitie in de Zorg Koraal St Anna  |  Management Development traject Koraal Op de Bies  |  Managementteambegeleiding Nationale Nederlanden  |  Management Development ihkv Persoonlijk Leiderschap bij Randstad

Kamer zitje 2
kamer tafel 1